language:   nl eng

Producten,

Naast de in het professionele marktonderzoek gebruikelijke producten heeft Environs een aantal speciale technieken ontwikkeld, gereedschappen voor maatwerk bij communicatie-, productontwikkeling- en imago-onderzoek.


ENVIRONS heeft alles in huis om uw vragen te beantwoorden


Kwalitatief onderzoek:

          • Diepte/vrije interviews
          • Duo-interviews
          • Expertinterviews
          • Creatieve brainstormsessies
          • Groepsdiscussies (in alle doelgroepen!)
          • Platformsessies en rondetafelgesprekken
          • Delphi-methode 

Hybride; semi-kwantitatief: 

          • Triple-Q Scan®

Kwantitatief onderzoek: 
          • Face-to-face (aan huis, op werkplek of op locatie) 
          • Telefonisch 
          • Online/via het Web (ook business-to-business)
                    • ID-Scan®
                    • PROMO-Scan® 
          • Schriftelijk ad-hoc

Enkele van onze onderzoeksspecialiteiten

Burger-enquêtes en draagvlakpeilingen

           - Draagvlakpeiling Duurzaamheid
Innovatie, productontwikkeling en marktintroducties
          • Idea generating
          • Idea screening & concept testing (o.a. met ID Scan ®)
          • Acceptatie en positioneringstudies
          • Product-testing (voor fresh food in Triple Q Scan ®)
Bekendheids- en imago-onderzoek (tracking)
Monitoring brand-performance
Advertentie pre-testing 
Prijs- en waarderingsonderzoek
Customer satisfaction & employee motivation
Customer loyalty (zie ook: binding)
Mediaonderzoek (kwalitatief en bereiksonderzoek)
Mystery shopping (“optreden als pseudo-klant”)
Consultancy in gespecialiseerde markten

 

<<terug