language:   nl eng

Publicaties,

Regelmatig verschijnen er artikelen met opinies en onderzoeken van Environs in de pers.

 

2013: Draagvlak Duurzame Gemeenten.. Nederlanders hechten het meeste belang aan schoon drinkwater en natuur. Meer » »

 

2010-04  Veeteelt: Percentage bedrijven met weidegang stabiliseert. Opstallen vooral veroorzaakt door oppervlakte huiskavel, aanschaf melkrobot en arbeidsdruk. Koe blijft in de wei. Meer » »


2009-11  Veeteelt: Stallenbouw krijgt eerste prioriteit. 2010 is misschien wel het beste jaar om in stallen te investeren. Veehouders willen erg graag, blijkt uit onderzoek in opdracht van Veeteelt. Banken zijn echter kritisch in het verstrekken van geld.  Meer » »

 

2008: Groenten zijn gezond en Nederlandse groenten kwalitatief beter: De consument beleeft groenten als gezonder dan andere voedingsmiddelen en Nederlandse als kwalitatief beter dan buitenlandse. Meer » »


2008: Biologisch: smaak niet doorslaggevend, groenten het lekkerst. De helft van de Nederlanders koopt wel eens bewust biologisch, maar alleen bij groenten en vlees lijkt een betere smaak een rol te spelen. Meer » »


2006: Advertenties in vakblad gewaardeerd: In juni 2006 stelde Environs aan 500 lezers van het vakblad Veeteelt vragen m.b.t. nut en waardering van advertenties in het blad. Conclusie: Gepast adverteren in een vakblad voor veehouders heeft zin. Lezers waarderen niet alleen bijna unaniem dat het vakblad daardoor betaalbaar blijft, maar realiseren zich ook dat ze zo attent gemaakt worden op nieuwe producten. Meer » »


2005: Referendum erkenningen en certificering: In opdracht van de KNMvD voerden wij een ledenraadpleging uit betreffende diersoorterkenningen en praktijkcertificering. Ruim 1.600 dierenartsen gaven hierover hun mening, waarvan 1200 via het web. Het volledige rapport treft u hierbij aan. Meer » »


2003-04: Veeteelt: een zestal artikelen verweven met de resultaten van een lezersonderzoek in Nederland en Vlaanderen onder melkveehouders. Meer » »


2002: Artikel in Agrofood waarin een aantal betrokkenen – Frans Lekkerkerker (De Ruiter Seeds), Martijn Kagemaar (Total Identity) en Jaap Voorsluijs (Environs International) – hun mening geven over de zin en uitvoering van imago-onderzoek. Meer » »


2001: Samenvatting van een uitgebreid onderzoek naar de waardering van het lidmaatschap KNMvD door dierenartsen in Tijdschrift voor Diergeneeskunde. (Verschenen in TvD 1 juni 2001 – deel 126-11) Meer >>


2001: Agrarisch ondernemen: resultaten van een onderzoek naar ondernemerschap onder boeren en tuinders in opdracht van ABN-Amro en uitgever Oogst. Meer » »


2000: Klimaatverandering en groen autogebruik. Uitkomsten van de International Environmental Monitor gepubliceerd in een persbericht aan de vooravond van de Klimaatconferentie in Den Haag. Meer » »


Verder treft u hier een aantal interne publicaties over:

 

     • Onze visie op imago (onderzoek) Meer » »
     • Productontwikkeling met de ID Scan Meer » »
     • Hybride onderzoeksvorm: Triple Q Scan Meer » »

 

<<terug