language:   nl eng

Draagvlakpeiling Duurzaamheid

De Draagvlakpeiling Duurzaamheid is een standaard enquête naar de bekendheid met en het draagvlak voor duurzame ontwikkeling binnen een gemeente. Tal van gemeenten hebben de laatste jaren vanuit een bewuste voortrekkersrol beleid ontwikkeld en geïmplementeerd om mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht te brengen. Gemeenten geven zo het goede voorbeeld aan inwoners en bedrijfsleven om daarmee bewustzijn, draagvlak en participatie te creëren.

Doel van de Draagvlakpeiling Duurzaamheid is een actueel inzicht te krijgen in wat de bewoners verstaan onder duurzaamheid, wat ze ermee doen en wat hun behoeftes zijn om duurzamer te kunnen leven en ondernemen. Duurzaamheid is immers een breed begrip en uiteindelijk bepalen mensen samen binnen een bepaald gebied wat voor hen daar duurzaam is. Daarom komen ook de wensen en verwachtingen richting de gemeente aan bod, alsook de bereidheid zelf actief bij te dragen aan het duurzame beleid van de gemeente.

Het onderzoek is niet alleen registrerend van aard, maar kan ook door (samenwerkende) gemeenten worden ingezet om de effecten van het ingezette duurzaamheidsbeleid te evalueren. Waaraan geven de bewoners prioriteit en welke knelpunten zien zij?

Omdat duurzame ontwikkeling vaak verschillende beleidsterreinen raakt, heeft de Draagvlakpeiling Duurzaamheid een gemoduleerde opzet. In het basis-onderzoek wordt ingegaan op de wensen en verwachtingen van de bewoners rond duurzaamheid en de bekendheid met en het oordeel over het gemeentelijk beleid in dezen. De communicatie van de gemeente rond duurzame ontwikkeling richting de burgers is eveneens onderdeel van het basis-onderzoek. Afhankelijk van de (toekomstige) speerpunten en de lokale situatie kunnen één of meer vraagmodulen aan het basis-onderzoek worden toegevoegd, bijvoorbeeld over wonen en energie, mobiliteit en/of zwerfvuil.

De Draagvlakpeiling Duurzaamheid is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Environs (www.environs.nl) te Bergschenhoek in samenwerking met bureaus Boud te ’s Hertogenbosch (www.willemboudestein.nl) en ibt marktonderzoek te Amsterdam (www.ibtmarktonderzoek.nl). In het onderzoek zijn kennis en ervaring van de betrokken bureaus vanuit verschillende ad-hoc onderzoeken rond deze thematiek gebundeld: van de internationale environmental monitor tot burgerenquêtes rond het thema duurzaamheid.

Graag informeren wij u in een vrijblijvend gesprek over het nut van draagvlakonderzoek, de onderzoeksopzet, uitvoering en kosten. Neem daarvoor rechtstreeks contact op met Jaap Voorsluijs via voors@environs.nl of 06 55 347 121

 

« terug