language:   nl eng

Relaties>Arbeid

De factor arbeid is een bijzondere markt die door Environs vooral wordt onderzocht vanuit brancheorganisaties (vraag naar personeel), opleidingsinstituten (vraag naar scholing) en arbeidsbemiddelaars. Kwantitatieve informatie over vraag en aanbod, in volume en kwaliteiten. Maar ook medewerkersmotivatieonderzoek, effectmetingen van wervingscampagnes en metingen van uw imago als werkgever. Ook voerden wij studies uit voor vakbonden en beroepsorganisaties m.b.t. werving van nieuwe leden, bijvoorbeeld in studentenkringen.

De werkende mens is ook een factor van groot belang in andere markten waarop wij ons toeleggen: maatschappelijk verantwoord ondernemen, vervoer (waar zouden we zijn zonder chauffeurs?), ondernemen in land- en tuinbouw, servicedienst bij technische producten en teeltbegeleiding in land- en tuinbouw, bij een fusie van twee adviesbureaus, enzovoorts.

« terug