language:   nl eng

Duurzaamheid > Oorsprong en thema's

De oorsprong van ENVIRONS ligt bij de Internationale Milieu Monitor (IMM), een wereldwijd onderzoek naar de publieke opinie op een breed pakket milieuvraagstukken en aanverwante kwesties, zoals klimaatverandering, toepassing van moderne technologie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, autogebruik, duurzaam bouwen/produceren, enzovoorts. In 1997 en 2000 participeerde Environs namens Nederland – samen met nog ruim 30 landen - in dit onderzoek. De resultaten daarvan haalden uitgebreid de pers (dagbladen, vakbladen) en leidden tot specifieke rapportages voor sectoren en kwesties.

Maar ook en vooral vanuit onze specialisaties voeding en landbouw (voedselveiligheid, gentechnologie, intensieve veehouderij, afval), transport (autogebruik, geluidsoverlast), (groene, duurzame) energie en arbeid (mvo) hebben we veel ervaring opgebouwd met de visie van burgers en bedrijven op maatschappelijk verantwoord ondernemen en de invloed van publieke opinie en pers op overheid en bedrijfsleven.

Gestuurd door een sterke agri-food oriëntatie houden de onderzoekers van Environs zich al tientallen jaren bezig met onderzoek naar en rond smeulende of fel brandende kwesties in de samenleving. Denk aan onderwerpen als dierwelzijn, megastallen, de koe in de wei, afvalstromen, energie-efficiency, licht- en luchtvervuiling, hergebruik van gezuiverd afvalwater, de acceptatie van genetische modificatie, gezondheidsclaims, voedselveiligheid, tracking & tracing, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, overschrijding en harmonisatie van Miniimum Residue Level’s, biologische voeding, verse versus verwerkte producten, verplichting tot certificering, verpakkingen, natuurlijke ingrediënten, ondervoeding in de zorgsector, het nut van groen op kantoor, e.v.a.

Veelal diepgaande onderzoeken die de brede publiciteit niet halen omdat ze de onderwerpen delicaat zijn. Maar effectief onderzoek dat bijvoorbeeld inzicht geeft in de omvang van het probleem of de perceptie bij stakeholders en de burger m.b.t. oorzaken en oplossingen voor deze gevoelige kwesties. Speelt ook bij u een gevoelige kwestie waarbij onze ervaringen en nuchtere inzichten van dienst kunnen zijn, neem dan eens contact met ons op.

 

Overigens hebben marktonderzoekers hier in eerste instantie een groot voordeel boven concrete aanbieders: zolang een product als probleem of afval bekend staat, is van een eerlijke reactie van marktpartijen geen sprake meer, want men weet al snel dat de aanbieder er – vaak tegen elke prijs – van af moet. Als neutrale onderzoekers blijven we ver van de onderhandelingstafel en kunnen we zulke onderwerpen afstandelijk en onpartijdig in kaart brengen.

 

« terug