language:   nl eng

Referendum erkenningen en certificering:

In opdracht van de KNMvD voerden wij een ledenraadpleging uit betreffende diersoorterkenningen en praktijkcertificering. Ruim 1.600 dierenartsen gaven hierover hun mening, waarvan 1200 via het web. Het volledige rapport treft u hierbij aan in Acrobat.pdf-formaat (een reader is gratis te downloaden bij: http://www.adobe.nl

 

Meer » »