language:   nl eng

Resultaten lezersonderzoek voor vakblad Veeteelt

onder 500 melkveehouders (30+) in Nederland en Vlaanderen
telefonisch veldwerk juni 2003

 

Oktober 1, 2003: voersysteem op stal


39% van de Nederlandse melkveehouders (30+) heeft een blokkendoseerwagen, 24% een voermengwagen en 22% een U-snijder/kuilvoersnijder
56% van de Vlaamse melkveehouders (30+) heeft een voerbak/uitdraaibak, 19% een U-snijder/kuilvoersnijder en 15% een voermengwagen

 

Oktober 2, 2003: type stal

 

81% van de Nederlandse melkveehouders (30+) heeft een ligboxenstal, 13% een grupstal
59% van de Vlaamse melkveehouders (30+) heeft een ligboxenstal, 29% een grup- of bindstal

 

 

November 1, 2003: type melkstal

 

79% van de Nederlandse melkveehouders (30+) heeft een visgraatstal, 7% een tandem
61% van de Vlaamse melkveehouders (30+) heeft een visgraatstal, 29% een tandem
In beide landen: 2% een melkrobot 

 

December 2, 2003: stierkeuze


Betrekt altijd bij de stierkeuze: (Nl-Vl)

 

<< terug