language:   nl eng

Filosofie,

In marktonderzoek draait alles om kennis, begrip en inzicht.


Marktonderzoek is een serieus vak waarvoor naast kennis van methoden en technieken, vooral mensenkennis, ervaring en objectiviteit noodzakelijk zijn. Het vak van markt- en opinieonderzoekers zit namelijk vol valkuilen en wellicht de gevaarlijkste daarvan is dat je altijd een antwoord krijgt als je iemand en vraag stelt. Van al die antwoorden is dan zo een leuke tabel, grafiek of snelle conclusie gemaakt, die vervolgens als (valse) waarheid de organisatie in gaan. Om dat als onderzoeker allemaal te voorkomen en te doorzien is naast kennis en ervaring, flexibiliteit en keuzevrijheid nodig. Om optimaal onderzoek aan te bieden moet een bureau niet vastgeroest zitten aan één succesvolle methode of aanpak of aan de noodzaak de interviewers aan het werk te houden. Bij Environs geldt: ook al hebben we handige standaardmethoden en een koffer vol onderzoeksinstrumenten, het doel (en de doelgroep) moet(en) altijd de middelen bepalen!

Marktspecialisatie en inzicht in specifieke segmenten, doelgroepen, omgevingen en culturen maakt een beter onderzoeksontwerp mogelijk en haalt meer uit de uitkomsten daarvan. Elke markt heeft immers zijn eigen structuur, taal en “Umfeld”, met specifieke kenmerken, behoeften, eisen, ervaringen, problemen en uitdagingen. Kortom een uniek referentiekader. Dit vereist een mix van kennis, affiniteit (voor begrip en inzicht) en afstand (voor een objectieve waarneming). Onderzoekers die altijd wat verder om zich heen kijken en in de huid van de doelgroep kruipen.

De bijzondere positie van Environs is gebaseerd op de combinatie van vakkennis en marktkennis. Door onze in tientallen jaren opgebouwde mix van vak- en marktkennis in te zetten wordt onderzoek slimmer opgezet en efficiënter uitgevoerd, worden begrijpelijke en vooral betere vragen gesteld en wordt beter naar de antwoorden geluisterd en naar het gedrag van de doelgroep gekeken. Daardoor worden marktsignalen sneller herkend en beter begrepen. Dat maakt onze conclusies en adviezen waardevol en praktisch toepasbaar en dat maakt onderzoek betrouwbaar en ZINVOL.

 

<<terug