language:   nl eng

I.D. Scan®

met de Innovatie Detectie Scan® op zoek naar die ene speld

 

en laat uw ideeën snel screenen voor het veel geld kost


Product Value blijkt steeds weer dé grote succesfactor bij innovaties op gebied van food en non-food. Maar hoe vindt of creëert u nieuwe producten met echte waarde?

 

 

U kunt natuurlijk zoals vanouds zelf aan de slag (blijven) gaan en vanuit uw eigen ervaring, faciliteiten en de u bekende markten nieuwe ideeën en concepten gaan ontwikkelen. De kunst is daarbij wel om uit het keurslijf te breken en wij ondersteunen u daarbij graag met creatief onderzoek. Het resultaat daarvan kán overweldigend zijn: uw eigen unieke productidee waarmee u consumenten behaagt en bindt, retailers inpalmt en concurrenten een grote slag toebrengt. Dat laatste moet ook wel gezien de doorlooptijden en hoge ontwikkelingskosten.


Een zuivel voorbeeld uit Katmandu (beschikbaar gesteld door Mendefood, Lopik)


Maar er kan meer en vaak sneller en goedkoper: waarom zou u namelijk – ondertussen of daarnaast - niet optimaal profiteren van de innovatie-inspanningen van buitenlandse bedrijven op hun thuismarkten? Tijdens een bezoek aan een grote vak- of consumentenbeurs doet u immers altijd heel veel ideeën op en zeker als u op reis gaat naar andere culturen kunt u verrassende vondsten doen. Yakult is bepaald niet de enige vondst op voedingsgebied uit Japan en de USA biedt echt veel meer dan Coke bij Mc Donalds.


Een goede reden om die buitenlandse beurs of dat supermarktbezoek niet te laten lopen, óf om gebruik te maken van speciale databases met informatie over recente innovaties. Een database als de World Innovation Scan (WIS) bevat tienduizenden food en non-food producten die recent ergens ter wereld geïntroduceerd zijn. Een wereldwijd netwerk zorgt er voor dat de WIS steeds wordt aangevuld met nieuwe producten. Door zelf bewust het ‘not invented here’ syndroom te mijden biedt dit een bron van inspiratie voor Nederlandse marketers en productontwikkelaars.


Een bron van te veel ideeën soms, soms imiteerbaar, soms toegepast in een ander soort producten en deels met zekerheid ook veel te origineel of te cultuurbepaald om hier ooit succesvol te kunnen worden. Of ligt hier juist – met wat aanpassingen of anders gepositioneerd – die gouden kans? Hoe kom je er snel achter welk productidee voor uw bedrijf het ontwikkelen waard is?


Samen met Wageningen Universiteit en Innovaction is speciaal hiervoor een wetenschappelijke methode ontwikkeld om nieuwe producten (in deze concrete vorm of op basis van achterliggende ideeën)
snel en simpel te testen op hun potentie voor de Nederlandse markt.

 

Bron: Anne Michaut, Wageningen University


Van elk van de nieuwe producten en concepten wordt via internet een kleurenfoto plus benaming en omschrijving voorgelegd aan een steekproef uit uw doelgroep en met behulp van concrete, steeds identieke vragen meten we de product value van de ideeën op basis van:


     - perceptual newness (spontane eerste reactie op het aspect nieuwheid)
     - epistemic newness (meer evaluerende beschouwing van de nieuwheid)
     - product attractiveness (spontane reactie op en vertaling in aantrekkelijkheid)

Hoe gaan we daarbij te werk?


     - Selecteer maximaal 15 concepten die u wilt laten testen.
     - Als u zich specifiek op een bepaald marktsegment wilt richten: omschrijf uw doelgroep op basis van socio-demografica of consumptief gedrag (senioren, autobezitters, rokers) 
     - Die geselecteerde producten worden vervolgens voorgelegd aan een steekproef van 100 - 150 personen uit die doelgroep(en). Als basis hiervoor dient een panel van minimaal 10.000 internetgebruikers waaruit we per uitgevoerde

 

I.D. Scan ® een verse steekproef trekken.

Met I.D. Scan vindt u met (meer) zekerheid wat u zoekt: een compleet kansrijk product, een nieuwe invalshoek, een unieke claim of positionering, een verrassend ingrediënt of zelfs een basis voor een geheel nieuwe productlijn.

Voor informatie over de mogelijkheden van de I.D. Scan: Jaap Voorsluijs
Tel. 010 522 32 34

De World Innovation Scan® database wordt in de Benelux vertegenwoordigd door Innovaction in Leiden

« terug