language:   nl eng

 

Triple Q Scan®

Quick Qualita-Quanti Scan


Environs International heeft ´voor snelle beslissingen in elk ontwikkelingsproces´ een effectieve, hybride vorm van locatieonderzoek ontwikkeld: de Triple Q Scan®. Ad-hoc wordt daarbij een forum uit uw doelgroep samengesteld waarbij u snel en cijfermatig reacties kunt verzamelen en inzicht en interactie kunt verkrijgen om daarmee het proces nieuwe impulsen te geven en lastige knopen door te hakken. De methode voorkomt marketingmissers én helpt u verder. De methode is toepasbaar bij consumenten en bij bepaalde b-to-b doelgroepen en in praktisch elke vorm en fase van een communicatie- of productontwikkelingsproces.

Waar staat die drie Q’s voor

Quanti Kleinschalig kwantitatief onderzoek: in twee (vier of zes) sessies wordt een aantal gestructureerde vragen groepsgewijs voorgelegd aan 20-25 boodschapverantwoordelijken uit de kern van uw doelgroep voor individuele beantwoording.
Qualita Effectief kwalitatief: omdat tussendoor of achteraf open vragen “in de groep worden gegooid” om naar reacties, motieven en verklaringen te vragen en waar noodzakelijk en wenselijk discussie los te maken.
Quick Met direct resultaat: u kunt ‘live’ meekijken en –luisteren via een gesloten videocircuit en desgewenst ter plekke nieuwe vragen, varianten of ideeën aan de deelnemers voorleggen. U doet al observerend inspiratie op en kunt a la minuut alternatieven toetsen. Na afloop van de sessies zijn de eerste resultaten direct beschikbaar.

 

Van ruw (idee) naar rijp (product):


Min of meer uitgewerkte ideeën kunnen worden voorgelegd, eerste concepten getest en marktrijpe producten aan een finale check onderworpen. En ook voor de finale keuze tussen productvarianten, verpakkingen, commercials en de reacties op mailingcampagnes en advertenties heeft de aanpak zich al bewezen. Maar er is nog een extra dimensie: nieuwe producten kunnen zó uit het testlab of de proefkeuken door de doelgroep worden bekeken, maar ook betast, geroken, uitgeprobeerd en geproefd. Het product hoeft niet te worden omschreven of als afbeelding getoond, maar kan ‘live’ en onder door ons gecontroleerde omstandigheden (tijdstip, versheid, volgorde, etc.) worden beoordeeld.


Veel van onze klanten brengen dan ook hun productontwikkelaars, communicatieadviseurs en/of ontwerpers mee en verwerken de reacties van de doelgroep ter plekke in concrete verbeteringen. Uniek is ook dat die eventueel direct weer kunnen worden voorgelegd aan deze of volgende groep.


Naast SNELHEID, CIJFERS EN BEGRIP biedt Triple Q® vooral, indringend en overtuigend:


INTERACTIE MET DE DOELGROEP

bij de ontwikkeling van nieuwe concepten, producten, diensten of ideeën

Enkele kenmerken van de basisopzet: 

Item Omschrijving
Locatie(s) Speciale onderzoeksruimte in centrum Utrecht; andere locaties in overleg
Doelgroep Winkelend publiek, d.w.z. een mix van mannen en vrouwen van 20 tot 60 jaar dat geregeld de dagelijkse of wekelijkse boodschappen voor zichzelf of gezin doet.
Sessies Met 20-25 man klassikaal; bij voorkeur 2 (middag en avond) per locatie
Steekproef Bij voorkeur minstens 40 respondenten per project (of per doelgroep)
Vragenlijst In samenspraak en geheel op maat ontworpen
Moderator Vaste discussieleider met ruime ervaring
Collectie Gegevens worden door de respondenten zelf vastgelegd op laptop of stemkastje.
Rapportage Tabellen + bloemlezing discussie open vragen; analyserapport op aanvraag
Projectduur Normale doorlooptijd 2 weken van opdrachtverlening t/m uitvoering
Maatwerk Maar elke verandering van opzet of doelgroep is uiteraard bespreekbaar.

 

Wenst u nadere informatie of een vrijblijvende offerte? Neem dan even contact op met:
Jaap Voorsluijs
Tel. 010- 522 3234

« terug