language:   nl eng

Duurzaamheid > Draagvlak in de lokale samenleving

Tal van gemeenten hebben de afgelopen jaren van duurzaamheid een speerpunt gemaakt. Ze geven burgers en lokale ondernemers het goede voorbeeld door hun eigen organisatie en de ruimtelijke omgeving waar mogelijk te verduurzamen. Daarnaast heeft een aantal gemeenten het op zich genomen om inwoners en ondernemers te enthousiasmeren om ook zelf in actie te komen en duurzaamheid in hun levensstijl te verankeren. Gemeenten informeren, faciliteren en activeren burgers daarom tot duurzaam handelen op het gebied van energie, verkeer en vervoer, afval, woningbouw, ondernemen, natuur, etc.

De grote uitdaging voor de gemeentelijke beleidsmakers is het om bewustzijn, draagvlak en participatie te creëren onder de verschillende groepen inwoners en ondernemers. Krijgt de gemeente bewoners, organisaties en bedrijfsleven mee in haar streven naar duurzaamheid?

Environs International voert al jaren ad-hoc enquêtes uit onder burgers en ondernemers naar het enthousiasme voor duurzaam handelen en de bijdrage die hun gemeente daaraan kan leveren. Gebaseerd op die ervaring werd In samenwerking met onderzoekers van bureau Boud en ibt marktonderzoek de Draagvlakpeiling Duurzaamheid ontwikkeld: een standaardonderzoek om te peilen hoe de burgers in uw gemeente uw beleid kennen en steunen. En op de Dag van de Duurzaamheid in 2013 zijn de resultaten van een groot landelijk onderzoek naar prioriteiten en waardering voor het duurzaamheidsbeleid op gemeentelijk niveau gepubliceerd: als benchmark voor duurzame gemeenten.

Zie voor het Persbericht over de landelijke uitkomsten Nieuws: Duurzame Gemeenten. Lees meer over Draagvlakpeiling Duurzaamheid onder Publicaties of op www.draagvlakpeiling.nl

.

 

« terug