language:   nl eng

Landbouw>Teelt

De agrarische sector - akkerbouw en veeteelt - is ons oudste marktspecialisme.

 

Al meer dan 25 jaar pionieren wij als onderzoekers op dit terrein, vrijwel elke Nederlandse boer en loonwerker hebben we intussen al eens ontmoet voor een inventariserend vraaggesprek of een verhelderende discussie. En ook menig ‘buitenlands afzetgebied voor onze groene producten’ hebben we voor onze klanten in kaart gebracht.
Met als resultaat grote kennis van de opbouw van de populatie (de bedrijven achter de statistieken), de gang van zaken, het jargon, externe invloeden, informatiegedrag (media), beslissingsprocessen binnen de agrarische onderneming, de cultuur en de gevoeligheden in het gezinsbedrijf.

 

ENVIRONS heeft zich gespecialiseerd in de gehele landbouwsector, zowel op gebied van vee als gewas en bij zowel de agrarische producent als zijn vele adviseurs (teelt en bedrijf), informanten (media) en toeleveranciers (farm-input: handel en industrie).

 

Gewas: zaaizaad, bodem en bemesting, mechanisatie, gezondheid, groei, milieu, agro-chemie, mechanisatie, loonwerk, oogst/opbrengst, opslag en bewaring. Naast de akkerbouwer zelf komen hier vooral de loonwerker, de handel en professionele voorlichters in beeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vee- en visteelt: huisvesting en klimaat, voer, gezondheid en groei, vermeerdering en verbetering, welzijn, milieu en voedselveiligheid. En hier richten we ons naast de veehouder zelf op de hem/haar ondersteunende partijen, zoals dierenartspraktijk, handel, mechanisatiebedrijf, loonwerker (vooral in de maïsteelt), KI en voerfabrikant (voorlichter).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk daarbij niet alleen aan onderzoek naar de markt voor een (nieuw) product of dienst, maar ook aan communicatie-, imago- en klanttevredenheidsonderzoek. Een speciale plaats in ons onderzoeksveld nemen bovendien de agrarische vakbladen in: van bereiksonderzoek voor de advertentiemarkt tot diepgaand lezersonderzoek voor redactie en uitgever.

 

Ook zijn er vakbladen die onderzoek laten uitvoeren om te gebruiken in – met ‘eigen’ cijfers onderbouwde – artikelen. Zo schrijft de redactie van Veeteelt regelmatig artikelen ondersteunt met uitkomsten van lezersonderzoek dat wij voor Veeteelt onder melkveehouders in Nederland en Vlaanderen uitvoeren. Enkele van de resultaten treft u hier KLIK

 

Uiteraard is ook agrarische productie niet zinvol als er geen afzet is: alleen voor een goed en gewild product worden – min of meer - redelijke prijzen betaald. De afnemers – en buitenstaanders - bemoeien zich bovendien meer en meer met de productie (kwaliteitscontroleurs van de industrie, de supermarkt en via Eurep-GAP, de keten zelf met IKB en GMP). De strijd om de macht in de keten is vanuit de boer gezien ongelijkwaardig. In het verleden was dat voor boeren reden om coöperaties op te richten om krachten te bundelen: nu zien we in de akkerbouw dat er afzetverenigingen ontstaan en dat er op sectorniveau steeds meer marktkennis (contracten, afzetprijzen) wordt verzameld om de ‘kennisstrijd’ met handel en industrie aan te gaan. Zie www.aardappelinfo.nl

 

« terug