language:   nl eng

Landbouw>Markt

Een marktonderzoekbureau houdt zich uiteraard uitvoerig bezig met markt, de vraag naar en afzet van (in dit geval landbouw-) producten bij handel, industrie en consument. Zo ook bij ENVIRONS en wij nemen het begrip markt soms zelfs letterlijk:

 

 

 

Dat marktonderzoek gebeurt bij ENVIRONS vanuit twee invalshoeken:

 

1E: onderzoek bij retail en consument: waar is vraag naar, hoe reageert men op nieuwe producten, welke relevante trends zijn er gaande, welke claims zijn het meest effectief, hoe kunnen de producten het best aan de man worden gebracht, hoe kunnen we de afzet bevorderen, welke knelpunten en misverstanden moeten er opgelost worden. ENVIRONS heeft ruime ervaring met – verse en verwerkte - aardappelen, groenten, vlees, brood en banket, kaas en andere zuivelproducten. Onderzoek naar de behoeftes van de consument, ook als die een allochtone achtergrond heeft, maar ook bij supermarkt, marktkraam, Turk of Chinese toko. Voorbeelden hiervan ziet u o.a. in Voeding. Uiteraard stopt dit onderzoek niet bij de vroegere landsgrenzen: veel interessante consumentenmarkten liggen immers in het buitenland.

 

2E: onderzoek bij de producent/handel: voor een goed inzicht in vraag en aanbod (marktwerking) op de markt voor commodities als aardappelen en uien en bijvoorbeeld levend vee is het soms beter om de informatie bij de bron te verzamelen. Hoeveel is er geproduceerd (marktschatting aanbod), wat is er nog vrij verhandelbaar, wat wordt de boer als aanbieder van deze producten betaald en/of geboden, etc. Kortom informatie die marktpartijen willen hebben om beslissingen over aan- en verkoop te kunnen nemen. Naast de vele ad-hoc studies uitgevoerd in de binnen- en buitenlandse landbouw, verzamelt Environs sinds 2003 drie keer per jaar op vaste peildata opbrengst- en voorraadgegevens van de Nederlandse aardappelteelt in opdracht van de bureaus marktinformatie (BAI & BUI) van het Productschap Akkerbouw. Sinds seizoen 2008-2009 zijn daar ook drie metingen m.b.t. de voorraden uien bij Nederlandse telers bij gekomen . Meer over de resultaten voor BAI en BUI van het Productschap Akkerbouw: zie www.aardappelinfo.nl en www.ui-info.nl

 

 

 

Daarnaast zijn we op de afzetmarkt voor agrarische producten vooral actief op het gebied van productontwikkeling, introducties en monitoring van communicatie (effectmetingen van campagnes) en verkoopresultaten (eerste en herhalingsaankopen). Voor meer informatie over dit gebied, zie Voeding.

 

« terug