language:   nl eng

Landbouw>meer  

Een deel van het landbouwgerelateerde onderzoek laat zich niet in de tweedeling productie en markt stoppen. Denk aan onderwerpen en vraagstukken zoals: 

 

 • de acceptatie en toepassing van genetisch gemodificeerde gewassen en daarop gebaseerd voedsel (door akkerbouwer én consument)
 • onderzoek naar de administratieve lastendruk, reacties op nieuwe wet- en regelgeving, behoefte aan integratie van keuringen en controles, etc.
 • de interesse onder landeigenaren voor natuurbeheer en agrarische nevenactiviteiten als boerderijverkoop en agrotoerisme
 • de boer als ondernemer: bedrijfsopvolging, ondernemings strategieën en overleven in een krimpende markt
 • de relatie dierenarts en farmaceutische industrie en/of overheid
 • de behoefte bij agrarische toeleveranciers aan een branchevereniging, aan een keurmerk op basis van productcertificering, aan collectieve promotie, etc.

 

« terug