language:   nl eng

Tuinbouw>Teelt

Kennis van het reilen en zeilen in de tuinbouw? Ons kantoor is gevestigd in De Kring en omringd door grote, moderne glastuinbouwbedrijven, plantenkwekers en andere vooraanstaande toeleveranciers, met ‘om de hoek’ FloraHolland en de Greenery, het Productschap Tuinbouw, uitdagende proefprojecten (GlasKasTeel) en de Floriade. Kortom in het hart van het netwerk dat de Nederlandse tuinbouw zo sterk maakt en zich over de hele wereld uitstrekt. Onze onderzoeksprojecten reiken dan ook naar alle belangrijke tuinbouwproductiegebieden: het Middellandse Zeegebied (groenten), Midden-Amerika (bloemen), Afrika, USA (grote planten), maar ook landen als Frankrijk (aardappelen, groenten en fruit) en Denemarken (potplanten) zijn bij ons goed bekend.


Het is een kleine wereld, maar je moet ‘m wel kennen! De opbouw van en trends in de populatie (de snelle schaalvergroting), samenwerkingsvorm, de gang van zaken, het jargon, het informatiegedrag, de taakverdeling en beslissingsprocessen binnen de onderneming. Tuinders zijn met recht ‘ondernemers van nature’ die in een uiterst dynamische vrije wereldmarkt opereren. Maar ook al heeft vooral de glastuinbouw de zaken technisch geheel onder controle, de overheid (RO), de internationale concurrentie, de grillige consument en de veeleisende retailer blijven de sector onder grote druk zetten. En ondanks alle technologie blijft het natuur waarmee gewerkt wordt.

 

ENVIRONS heeft zich gespecialiseerd in de totale tuinbouwsector

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voedingstuinbouw,                         Sierteelt: van snijbloem 

van De Kring tot Almeria                 tot laanboom

 

 

 • zowel binnen (glasteelt) als buiten (onbeschermd of onder plastic)
 • zowel voor voeding als ‘voor de sier’
 • zowel seizoensteelten als meerjarige
 • zowel bij de tuinder als bij zijn adviseurs (teelt, markt, geld en bedrijf) en toeleveranciers (van zaadje tot hoes).
 

 

Fruitteelt en wijnbouw, ook over de grens

 

Veel van onze projecten in de tuinbouw zijn afkomstig van toeleveranciers die zich beter willen verdiepen in hun relatie met de tuinbouwondernemer (onderwerpen als imago, communicatie en klanttevredenheid voor klanten als De Ruiter Seeds, Syngenta, Priva, en Nic-Sosef).Een aansprekend voorbeeld vormt het wereldwijde telefonische onderzoek – in 4 talen

 

 

 

 

 

 

 

- naar het imago van de vele werkmaatschappijen van een Nederlandse multinational, actief op alle continenten en in vele segmenten van de sierteelt. Dit onderzoek (in 2002) heeft bijgedragen tot het ingrijpende directiebesluit om voortaan met één – fris, nieuw - gezicht naar buiten te treden: het eenduidige gezicht en de herkenbare identiteit van Royal Van Zanten.

 

 

 

« terug