language:   nl eng

Tuinbouw>Markt

Een marktonderzoekbureau houdt zich uiteraard uitvoerig bezig met markt, de vraag naar en afzet van (in dit geval tuinbouw-) producten bij handel, industrie en consument. Zo ook bij ENVIRONS en wij nemen het begrip markt soms zelfs letterlijk:

 

 

 

In feite maken we onderscheid in marktonderzoek gericht op schatting, voorspelling of analyse van vraag en aanbod en marketingonderzoek dat zich vooral richt op productontwikkeling, introducties en monitoring van communicatie (effectmetingen van campagnes) en verkoopresultaten (eerste en herhalingsaankopen). Voor meer informatie over dit gebied, zie Voeding

 

Dat marktonderzoek voor de tuinbouw gebeurt meestal vanuit de volgende invalshoeken:


1e: onderzoek bij consument: waar is vraag naar, hoe reageert men op nieuwe producten, welke relevante trends zijn er gaande, welke claims zijn het meest effectief, hoe kunnen de producten het best aan de man worden gebracht, hoe kunnen we de afzet bevorderen, welke knelpunten en misverstanden moeten er opgelost worden.
ENVIRONS heeft ruime ervaring met afzetvragen op het gebied van (verse of voorgesneden) groenten, bloemen en planten voor kamer en tuin, huis en kantoor. En met onderzoek naar de behoeftes van de consument in binnen- en buitenland, ook als die ‘binnenlander’ toevallig een allochtone achtergrond heeft met grote consequenties voor voedingspatroon (en vraag) en cultuurverschillen in de omgang met en betekenis van bloemen en planten. Voorbeelden hiervan ziet u o.a. In Voeding.


2e onderzoek bij retail, stakeholders en trendwatchers: afhankelijk van het product of de markt kunnen nog vele andere betrokkenen of deskundigen een bijdrage leveren aan inzicht in bijvoorbeeld vooral middellange termijn ontwikkelingen. De lijst met relevante personen wisselt per project: mode en life-style journalisten, landschapsarchitecten, tuinontwerpers, fabrikanten van accessoires (potten, verpakkingen) of aanverwante producten, wetenschappers, beleidsmedewerkers productschappen, voedingsdeskundigen, (interieur)architecten, productmanagers veiling, enzovoorts.

 

In het kader van de vereiste accountability voeren wij in opdracht van Productschap Tuinbouw en overkoepelende organisaties regelmatig en in vele vormen metingen uit naar de effectiviteit van publiekscampagnes voor land- en tuinbouwproducten.

 

« terug